Papenhaat en Hamas- ongelukjes

Tomas Ross: De tweede verlosser. Cargo, 272 blz. € 18,50

Sinds hij in 1980 spannende faction begon te publiceren, berijdt Ross enkele stokpaardjes waarmee het inmiddels prettig meedraven is: de Tweede Wereldoorlog, het koningshuis, inlichtingendiensten, de Holocaust, genocide in het algemeen en natuurlijk complottheorieën zover het oog reikt. Hij weet, na tientallen vaak op de actualiteit gebaseerde thrillers, die stokpaarden volleerd te mennen en stuurt ze in zijn nieuwste boek De tweede verlosser een voor hem wat ongebruikelijke, Dan Brown-achtige kant op. Ook voegt hij er één toe aan het span: papenhaat.

Tijdens een opgraving nabij Nazareth ontdekt een mysterieuze archeoloog een wel heel bijzonder relikwie van Jezus Christus, die hier volgens oeroude papieren in het Vaticaan zijn jeugd doorbracht. De aard van dit relikwie moet hier onvermeld blijven maar het veroorzaakt een malheur die de lezer van het Internationale Strafhof in Den Haag naar hedendaags Israël en de lieflijkheid van het Limburgse rivierenlandschap zal voeren. De ongewisse spil van de commotie is de jonge strafrechtadvocaat David Cohen. Hij heeft in Den Haag de aan Hamas gelieerde terrorist Kashoggi achter de tralies weten te krijgen en krijgt spoedig enkele ongelukjes te verduren die al snel meer aan Hamas dan aan toeval doen denken. Als ook zijn veelbelovende loopbaan na mysterieuze machinaties strandt, zoekt de inmiddels terecht paranoïde David zijn toevlucht tot een klein advocatenkantoor in Limburg dat leden van de Nederlandse en Vaticaanse clerus als cliënten heeft. Hij, zijn vrouw en dochter vinden er onderdak bij aardige, non-conformistische katholieken, met wie al snel een warme band ontstaat. In deze weldadige omgeving raakt voor zowel David als de lezer de bedreiging uit Hamas-hoek wat op de achtergrond maar keert snel in gemuteerde vorm terug.

Ross’ gnuivende anti-clericale neigingen zijn in de prettige pageturner De tweede verlosser prominent maar nergens stuitend; binnen het verhaal zijn ze ook niet minder dan terecht. Het boek is een aangename variatie op het thrillerthema van Clericale Complotten a la Dan Brown.

Ook het tweede boek, Het mysterie van de Nachtwacht, van Ross dat onlangs verscheen, begint met een confrontatie met de clerus.Dit tweede deel in Ross’ revitalisatie van de aloude Havank-reeks over speurder De Schaduw is in opgetogen schelmenstijl geschreven. Havank schreef overdadig proza dat doet denken aan de barokke studentikoosheid van de Adriaan en Olivier-boeken van Leonhard Huizinga. Ross geeft die orerende kant van de bon vivant Charles C.M. Carlier, alias De Schaduw, ruim baan maar voegt er een WO II-intrige aan toe die wat inhoud en plot betreft superieur is aan menig werkje van Havank zelf. Glorieus vermaak en marginaal minder clerus-kritisch dan De tweede verlosser.

Havank Ross: Het mysterie van de Nachtwacht. Bruna, 200 blz. € 17,95