Mussert en Troelstra

In een interview met Pieter van Os (Boeken 13-08-10) stelde Henk te Velde dat van een populistische traditie in Nederland niet kan worden gesproken. Bij traditie moet er sprake zijn van overdracht en die zou er volgens Te Velde niet zijn. De door hem genoemde voorbeelden kloppen echter niet. Hij meende dat Mussert niet naar Troelstra verwees, maar dat deed hij nu juist voortdurend. Logisch ook, Mussert rekende zichzelf en zijn beweging ten onrechte tot het socialisme. In zijn laatste 1 Mei-rede, van 1944, zei hij bijvoorbeeld: ‘De oudsten denken terug aan Domela Nieuwenhuis, Troelstra, aan den priester Schaepman of aan Talma, allen mannen van karakter.’ Hij verwees in deze rede dus niet alleen naar de sociaal- democraat Troelstra, maar ook naar de anarchist Domela en naar sociale leiders van de christen-democraten. En dat deed hij allang voor de oorlog. Trouwens net zoals de meeste andere Nederlandse fascisten. Dat boer Koekoek niet naar Mussert verwees, zoals Te Velde terecht opmerkte, was nogal logisch. Hij deed juist in de vroege jaren zestig zijn uiterste best om het odium van neofascisme te vermijden. Wilders wordt ook helemaal furieus, als hij met Mussert wordt vergeleken.

Dr.G.R.Zondergeld, Weesp