Hof Arnhem: zaak Julien C. toch weer heropenen

Het onderzoek in de strafzaak tegen de 26-jarige Julien C. moet weer worden heropend. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem gisteren bepaald. Julien C. wordt ervan verdacht een achtjarig jongetje met een mes om het leven te hebben gebracht, in een leeg lokaal van zijn basisschool in het Noord-Brabantse Hoogerheide, begin december 2006. Het is de vierde keer dat rechters zich over deze zaak buigen.

Het lijkt erop dat het gerechtshof in Arnhem de mogelijkheid wil creëren Julien C., stevig onderbouwd, tbs op te kunnen leggen. In 2007 concludeerde het Pieter Baan Centrum dat C. de trekken van een persoonlijkheidsstoornis vertoont, maar niet dat hij die ook daadwerkelijk heeft. Die conclusie is niet voldoende voor het opleggen van een tbs-maatregel, zeggen advocaten Benno de Boer en Tim de Bont.

Het hof heeft vastgesteld dat het Pieter Baan Centrum, toen het in 2007 een rapportage opstelde, niet beschikte over alle verklaringen van verdachte en getuigen. Het wijst hierbij met name op audio- en audiovisuele opname van de verhoren van de verdachte. En er zijn inmiddels drie jaar verstreken sinds het Pieter Baan Centrum een rapport opstelde. Tijd voor een nieuw rapport, meent het hof.

Er zijn heel wat aanwijzingen dat C. behoorlijk in de war was in december 2006. De dag voor het misdrijf kwam de politie hem op het spoor in Zeeland. Hij zei dat hij op bedevaart was. De dag van het misdrijf was hij naar zijn moeder in Hoogerheide gereisd, omdat hij meende dat mensen in de trein achter zijn rug over hem praatten. Ook zijn verklaringen bij de politie, na zijn aanhouding, vertonen kenmerken van waanvoorstellingen. „Ik ben de duivel te slim af geweest”, zou hij bijvoorbeeld hebben gezegd.

Omdat Julien C. niet wil meewerken aan een onderzoek naar zijn geestestoestand, wordt hij niet voor een tweede keer ter observatie naar het Pieter Baan Centrum gebracht. Wel mogen rapporteurs van het centrum hem opzoeken in het huis van bewaring. Het gerechtshof in Arnhem zal de rapporteurs de volgende zitting als deskundigen oproepen.