Fondsen beeldende kunst willen fuseren

Twee grote cultuurfondsen, de Mondriaan Stichting en het Fonds BKVB, willen fuseren. De besturen nemen daarover waarschijnlijk begin 2011 een besluit. De fondsdirecteuren benadrukken dat de plannen niet ingegeven worden door op handen zijnde bezuinigingen.

Beide fondsen worden gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Mondriaan Stichting krijgt dit jaar 18 miljoen euro, het Fonds BKVB (Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst) 23 miljoen euro.

De taken van de fondsen liggen in elkaars verlengde en overlappen elkaar soms, zeggen Gitta Luiten van de Mondriaan Stichting en Lex ter Braak van het Fonds BKVB. Beide bevorderen bijvoorbeeld dat kunstenaars hun werkterrein verbreden naar het buitenland. „Het zou handig zijn voor kunstenaars en kunstinstellingen als er één loket is”, aldus Luiten. „Kunstenaars werken steeds meer samen met instellingen”, zegt Ter Braak. „Dan is het logisch dat wij ook gaan samenwerken.”

De Mondriaan Stichting brengt beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed onder de aandacht met symposia en onderzoek. Subsidies gaan naar musea, archieven en andere kunstinstellingen.

Het Fonds BKVB zet zich in voor beeldende kunst, vormgeving en architectuur. Het subsidieert kunstenaars, vormgevers en architecten, stelt ateliers in het buitenland beschikbaar, reikt prijzen uit en stimuleert interdisciplinaire samenwerking.

Fondsen: pagina 8

    • Claudia Kammer