Eerste Kamer waarschuwt informateur

De Eerste Kamer waarschuwt informateur Opstelten dat hij onvoldoende rekening houdt met zijn opdracht om een kabinet te vormen dat kan rekenen op vruchtbare samenwerking met het héle parlement.

Die waarschuwing geeft een meerderheid van de Eerste Kamer in een brief aan Opstelten. De bij de formatie betrokken partijen, VVD, CDA en PVV, hebben alleen een meerderheid in de Tweede Kamer. De senaat kan daardoor alle wetsvoorstellen verwerpen, waaronder de begrotingsvoorstellen.

Op die van CDA en VVD na hebben alle senaatsfracties de brief ondertekend. De brief, waarin een gesprek met de informateur wordt voorgesteld, heeft initiatiefnemer D66 vandaag verstuurd.

De senatoren vragen zich af „of het niet verstandig zou zijn als u zich in uw onderzoek naar een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal wat meer nadrukkelijk op de Eerste Kamer zelf zou richten”.

Senator Engels (D66) zegt dat hij het initiatief nam in „’s landsbelang”. „Opstelten mag er niet van uitgaan dat wij geen ernstige bezwaren hebben tegen het beoogde kabinet.” De senatoren van negen fracties wijzen de informateur op hun bevoegdheid wetsvoorstellen te verwerpen. „De Eerste Kamer kan een minister of een kabinet naar huis sturen”, zegt Engels.

De senatoren benadrukken dat zij politieke afwegingen maken. „Het gemak waarmee daaraan voorbij wordt gegaan, vind ik zorgwekkend”, zegt senator Noten (PvdA).

De briefschrijvers zijn bezorgd geraakt na opmerkingen van Opstelten in de media dat het ontbreken van een meerderheid in de Eerste Kamer slechts een tijdelijk probleem is dat hooguit tot maart voortduurt, wanneer de Statenverkiezingen zijn. Tot die tijd zou de senaat niet over wetgeving hoeven oordelen. Noten zegt „enige wanhoop” te voelen. „Men geeft mij twee mogelijkheden straks: of ik moet beleid steunen waar ik niet achter sta, of ik weiger dat maar word dan verantwoordelijk gehouden voor de val van dit kabinet. Ik baal daar van.” Gisteren werd bekend dat oud-informateur Lubbers een „time-out” wil in de formatie.

Lubbers: pagina 3

Lees de brieven van de senatoren en Lubbers op nrc.nl

    • Antoinette Reerink