De Zeeuw sprak zijn talen

Een weidser historisch perspectief werpt wellicht een andere blik op de opmerking dat Zeeland ooit een geïsoleerde archipel was die pas door de Deltawerken werd aangesloten op Nederland en Europa, waarna Zeeuwen ook vreemde talen als het Duits moesten leren (Commentaar, 25 augustus). Die isolatie is betrekkelijk recent. Eerder gold juist Zeeland als het best ontsloten. Omstreeks 1560 schreef koopman Lodovico Guicciardini dat Zeeuwen zoveel reizen en zoveel gelegenheid hebben om met buitenlanders te spreken, dat bijna alle mannen en vrouwen in Zeeland het Frans en het Spaans beheersen, en velen ook het Italiaans.

Erik Mosselman

Delft

    • Erik Mosselman