Ambtenaren: we zijn met te veel

Ambtenaren vinden zelf dat ze met te veel zijn. Dat blijkt uit een enquête van AbvaKabo FNV, de grootste ambtenarenbond. Ruim 90 procent van de ondervraagden, een kleine 900 ambtenaren, signaleert een overmaat aan bureaucratie in het werk, vooral door protocollen, werk- en verantwoordingsprocedures. Te veel afdelingen zijn betrokken bij beslissingen, wat het ‘eigenlijke werk’ hindert en leidt tot hoge werkdruk. De vakbond heeft het onderzoek laten uitvoeren met het oog op te verwachten grootscheepse bezuinigingen bij de overheid. CDA en VVD willen departementen en provincies schrappen. De PVV acht eenvijfde van de ambtenarenbanen overbodig. AbvaKabo FNV plaatst kanttekeningen bij die voortvarendheid. Het zou kunnen leiden tot gebrekkige service of inhuren van duur extern personeel. (NRC)