Al het leed van de wereld

De komende fotofestivals schuwen de wereldproblematiek niet. Het internationale fotofestival Visa pour l’Image in Perpignan (eind augustus tot 12 september) toont het beste van de fotojournalistiek: de aardbeving in Haïti, illegale migratie in Frankrijk, abortusproblematiek in India, straatgeweld in de buitenwijken van New York. Op oude locaties door de stad is indringend werk te zien van fotografen als Tanguy Loyzance en Lorentin Fohlen, winnaar van de City of Perpignan Young Reporters Award 2010.

In eigen land gaat 5 september in het Fries Museum en op andere verschillende locaties in Leeuwarden Noorderlicht van start. Het thema dit jaar is Land, Country Life in the Urban Age. Aan de hand van een dertigtal grotendeels buitenlandse fotografen wordt een beeld geschetst van het platteland in crisis. Te zien zijn ondermeer buitenaardse panoramafoto’s van het Chinese achterland en beelden van de industrialisatie in Brazilië. Een aparte expositie, getiteld Warzone, toont de verwarrende realiteit van een gewapend conflict, met werk van o.a. Ad van Denderen, Bas Czerwinski en Paul Seawright.

Ook diverse musea besteden aandacht aan serieuze kwesties. Het fotografiemuseum Foam in Amsterdam komt begin oktober met Open See, het nieuwste project van Magnumfotograaf Jim Goldberg (VS, 1953). Hij legde de ervaringen vast van mensen die hun geboorteland hebben verlaten in de hoop op een beter bestaan in Europa.

Het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam brengt Poste Restante, een grote tentoonstelling van Nan Goldin. Luchtiger van toon is Het Onvermoeibaar Epos. Vanaf 2 oktober toont het Fotomuseum in Den Haag het werk van drie excentrieke buitenstaanders: Gerard Petrus Fieret (1924 -2009), Anton Heyboer (1924-2005) en de Tsjech Miroslav Tichý (1926). Deze autodidacten hielden zich bezig met dagelijkse taferelen en, vooral, naakte vrouwen. Het wereldleed wordt even opzij geschoven voor wat centraal staat in het eigen leven van de fotograaf.