AFM geeft Fortis bijna 3 ton boete

Fortis heeft een boete gekregen van toezichthouder AFM wegens het niet tijdig openbaar maken van koersgevoelige informatie. De zaak speelde in 2007, midden in de overnamestrijd om ABN Amro.

Dat heeft de AFM vanmorgen bekend gemaakt. Fortis krijgt in totaal een boete van 288.000 euro omdat het op 21 september 2007 niet tijdig gerapporteerd heeft over de risico’s die het bedrijf liep met zijn beleggingen in Amerikaanse hypotheekobligaties (de subprime-beleggingen). Fortis beweerde dat de schade van die beleggingen maximaal 20 miljoen euro zou bedragen, terwijl intern rekening werd gehouden met veel hogere bedragen. Fortis lijkt beleggers bewust misleid te hebben om een aandelenemissie van in totaal 13,4 miljard euro, die nodig was om de overname van ABN Amro te financieren, niet in gevaar te brengen. Die emissie werd ook in de trading update aangekondigd en uiteindelijk op 11 oktober 2007 succesvol afgesloten.

Nog geen maand later, op 8 november 2008, maakte Fortis bij de publicatie van de cijfers over het derde kwartaal bekend een verlies van 120 miljoen te hebben geleden op de subprime-beleggingen. Bij de jaarcijfers die in maart 2008 gepresenteerd werden was de waardevermindering op de beleggingen al opgelopen tot 2,7 miljard.

Eerder al stelde een groep experts in opdracht van de Ondernemingskamer vast dat Fortis in de periode tussen de zomer van 2007 en oktober 2008 diverse malen de fout in is gegaan wat betreft het niet verstrekken van koersgevoelige informatie.

De boete van de AFM is gelijkelijk verdeeld over het Nederlandse Ageas NV en het Belgische Ageas SA/NV, beide opvolgers van het vroegere Fortis concern. Ageas heeft eerdere deze week al aangekondigd in beroep te gaan tegen de uitspraak van de AFM.

Volgens de AFM heeft Fortis bewust informatie achter gehouden over de werkelijke verliezen die er in het derde kwartaal te verwachten waren van de Amerikaanse hypotheekbeleggingen. De toezichthouder maakt de exacte bedragen niet bekend, maar schrijft wel dat Fortis er „voor kiest om in haar persbericht en prospectus alleen een verdere verslechtering van 20 miljoen euro op de resultaten aan te geven, zonder erbij te vermelden dat deze 20 miljoen bovenop een, op dat moment intern reeds bekende, negatieve Q3 impact van XXX [onleesbaar gemaakt, red] miljoen euro zou komen [...]”.

In maart dit jaar kreeg Fortis ook al een boete van in totaal 576.000 euro voor het niet tijdig publiceren van koersgevoelige informatie. Die boete had betrekking op uitlatingen van het concern op 5 juni 2008, waar ten onrechte gesteld werd dat de solvabiliteit „op plan” en „sterk” was.

De boete van vanmorgen is voor de VEB, die 30.000 gedupeerde Fortis-beleggers bijstaat, een extra steun in de rug. VEB-jurist Niels Lemmers: „Nu is zowel vanuit het vennootschapsrecht als vanuit de toezichthouder vastgesteld dat Fortis fout zat.” De VEB heeft vorige week aan de Ondernemingskamer bij het gerechtshof in Amsterdam gevraagd wanbeleid vast te stellen bij Fortis, naar aanleiding van het onderzoeksrapport van eerder dit jaar. Ook wil de VEB dat de décharge die verleend is aan de bestuurders wordt ingetrokken, zodat zij aansprakelijk gehouden kunnen worden. Lemmers: „Als dat gebeurd is, is de weg vrij om de rekening in te dienen.” De totale hoogte daarvan moet later nog worden vastgesteld.