Correcties & aanvullingen

Harlot

In de column ‘The privilege of a harlot’ (Opinie, 19 augustus, pagina 7) wordt die uitdrukking toegeschreven aan Churchill. Hij is echter afkomstig van de conservatieve premier Stanley Baldwin, die hem had ontleend aan zijn neef Rudyard Kipling. Hij doelde op de macht van de, eveneens conservatieve, press lords. Hij sprak overigens van „the prerogative of the harlot throughout the ages”.

Homohuwelijk

In het artikel Huwelijk homo’s Californië voorlopig verboden (17 augustus, pagina 4) staat dat het Amerikaanse Hooggerechtshof in 2008 een verbod op het homohuwelijk verwierp. Bedoeld was het Hooggerechtshof van de staat Californië.