Worden vrachtwagens echt gewogen op weegpunten ?

Op de snelweg ziet Marjolijn Bergmann (Poortugaal) soms een bordje ‘Weegpunt’ en dan een vrachtwagen erbij afgebeeld. Worden hier daadwerkelijk vrachtauto’s gewogen, vraagt ze. Hoe dan? En vooral: waarom?

Een weegpunt is een plek op de snelweg waar elektronische sensoren het gewicht van een langsrijdende vrachtwagen meten. „Rijkswaterstaat meet dat, omdat er onveilige situaties kunnen ontstaan als ze overbeladen zijn. En vrachtwagens kunnen grote schade aan het wegdek veroorzaken”, zegt Elske Homans, communicatieadviseur van Rijkswaterstaat. „Als een vrachtwagen op een van de assen 20 procent overbeladen is, veroorzaakt dat al even veel slijtage als 300.000 personenwagens.”

Er kan bijvoorbeeld spoorvorming ontstaan, diepe sporen veroorzaakt door zware vrachtauto’s. Extra onderhoud aan de weg kost veel geld en veroorzaakt files. Bovendien is een te zware vrachtwagen gevaarlijker in de bochten en is de remweg langer.

In Nederland zijn acht weegpunten waar continu gemeten wordt: op de A4, A12, A15 en A16. De weegpunten zijn geplaatst zodat bij het in- en uitrijden van de Randstad controle mogelijk is. Rijkswaterstaat gebruikt Weigh-in-Motion. Dit systeem meet het gewicht van een rijdende vrachtwagen met videoapparatuur, lussen in het wegdek en aslast-sensoren. Gegevens van de vrachtwagen, zoals de druk per as, het kenteken, de naam van het bedrijf en het type vrachtwagen worden vastgelegd.

Rijkswaterstaat meet of de druk op de afzonderlijke assen van de vrachtwagen niet te hoog is en of de totale belading niet te zwaar is. Naar schatting is 15 tot 20 procent van de vrachtauto’s overbeladen. De Inspectie Verkeer en Waterstaat gebruikt de gegevens om bedrijven aan te schrijven of te bezoeken. Overbelading is een strafbaar feit, zegt Frans Zuiderhoek, persvoorlichter van het Korps landelijke politiediensten (KLPD). „Als de druk op de assen bijvoorbeeld 15 procent te groot is, is de boete 600 euro. Bij herhaling kunnen hogere boetes worden opgelegd.” Bij herhaaldelijk overtreden van de regels kan het Openbaar Ministerie besluiten het voertuig in beslag te nemen.

Vrachtwagens proberen de weegpunten wel eens te omzeilen door over de vluchtstrook te rijden of binnenwegen te nemen. Op 5 augustus dit jaar legde het KLPD nog twee exceptionele transporten op de A12 aan de ketting. De vrachtwagencombinaties waren te zwaar (110.000 kg in plaats van de toegestane 50.000 kg), te lang en te breed en reden zonder de daarvoor benodigde ontheffing.

Thessa Lageman

    • Thessa Lageman