Winst Rabobank flink gestegen

Rabobank heeft de winst in het eerste half jaar van 2010 fors zien toenemen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In totaal boekte de bank bijna 1,7 miljard euro winst, een stijging van 26 procent. Alle onderdelen van het concern droegen in positieve zin bij aan de stijging, behalve vastgoed. Daar daalde de winst van 68 miljoen in het eerste half jaar van 2009 naar 66 miljoen euro nu. De resultaten van vermogensbeheerder Robeco vielen wederom tegen.

Dat heeft de bank vanmorgen bekendgemaakt. Rabobank verwacht dat het economisch herstel dat eind 2009 inzette de eerste maanden van 2010 aanhoudt. De bank reserveerde daarom slechts 569 miljoen euro voor slechte leningen, tegenover 1,1 miljard dezelfde periode vorig jaar.

Bestuursvoorzitter Piet Moerland van Rabobank zei in een toelichting op de cijfers dat burgers en bedrijven nog terughoudend zijn in het aangaan van leningen. De Nederlandse kredietportefeuille nam als gevolg daarvan met 1 procent toe tot 282 miljard euro. Wereldwijd nam de kredietportefeuille met 5 procent toe tot 435,1 miljard euro.

Aan de inkomstenkant groeide het spaargeld in Nederland met 4 procent tot 191,9 miljard euro. Desondanks daalde het marktaandeel van Rabobank op de nationale spaarmarkt licht van 29,7 naar 29,5 procent.

Rabobank verzet zich tegen het beeld dat banken veel zouden verdienen aan hypotheken. De suggestie van onder meer de Vereniging Eigen Huis was dat banken tot 2 procentpunt marge zouden pakken op hypotheken. Volgens Rabobank betalen banken echter nog steeds een forse opslag bovenop de normale rente die banken elkaar onderling berekenen. Ook kunnen banken niet, zoals gesuggereerd is, tegen 1 procent lenen van de Europese Centrale Bank om dat geld vervolgens uit te lenen in de vorm van hypotheken. Het geld van de ECB heeft een looptijd van maximaal een jaar en mag dus niet gebruikt worden langer lopende hypotheken mee te financieren.

Rabobank hanteert zelf een opslag van 0,9 tot 1,0 procentpunt op de rente die ze zelf betaalt. Daar gaan de kosten van hypotheekverstrekking van af. Per saldo blijft er voor de bank 0,4 procentpunt marge over, wat zich vertaalt in een winst van 6 à 7 procent, aldus Rabobank.