Vorming nieuw kabinet in België stap dichterbij

De vorming van een nieuwe Belgische regeringscoalitie van zeven Vlaamse en Franstalige partijen is gisteren dichterbij gekomen.

De onderhandelaars werden het onder leiding van ‘preformateur’ Elio Di Rupo eens over een nieuwe regeling voor de financiering van de federale en regionale overheden. Zij geldt als belangrijk onderdeel van de door de Vlaamse partijen geëiste staatshervorming. Het akkoord behelst onder meer dat de drie deelstaten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) „significant meer” zeggenschap krijgen over hun inkomsten.

Over de uitwerking van het akkoord moet nog verder worden onderhandeld door de zeven beoogde coalitiepartners: Vlaamse en Franstalige sociaal-democraten, christen-democraten en groenen, alsmede de Vlaams-nationalistische N-VA. Zowel Vlaamse als Franstalige media maken, op gezag van bronnen bij de onderhandelaars, gewag van een „eerste doorbraak”.

Vandaag praten de onderhandelaars over een ander struikelblok: de door de Vlaamse partijen verlangde splitsing van het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde. Deze eveneens gevoelige kwestie verdeelt de Belgische politiek al jaren. Zij leidde ook tot de val van de regering-Leterme, eind april.

De vervroegde verkiezingen (13 juni) brachten twee winnaars voort: de Vlaamse NV-A en de Franstalige sociaal-democratische PS. Nadat N-VA-leider De Wever de kans op toenadering tussen beide partijen had verkend, benoemde koning Albert II PS-leider leider Di Rupo begin juli tot preformateur.