Thuisgebruik computer 'van de zaak' beter beschermd bij arbeidsconflict

Wie  thuis via een privé-aansluiting met een computer ‘van de zaak’ werkt, heeft een betere privacybescherming dan op kantoor. De kans dat thuis ook privé-e-mails worden verstuurd en dat er wordt gesurfd op internet is namelijk groter. De werkgever moet voorzichtiger zijn als hij bij een arbeidsconflict zo’n computer wil doorzoeken. Of natuurlijk voorzichtiger zijn

computerWie  thuis via een privé-aansluiting met een computer ‘van de zaak’ werkt, heeft een betere privacybescherming dan op kantoor. De kans dat thuis ook privé-e-mails worden verstuurd en dat er wordt gesurfd op internet is namelijk groter. De werkgever moet voorzichtiger zijn als hij bij een arbeidsconflict zo’n computer wil doorzoeken. Of natuurlijk voorzichtiger zijn bij het uitlenen van zo’n pc.

Dat blijkt uit een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (LJ BM 3144), in een hoger beroep in een tuchtzaak tegen een accountantskantoor. De forensisch accountants worden officieel berispt omdat ze bij hun onderzoek net hadden gedaan of de computer onderdeel uitmaakte van een beveiligd kantoornetwerk. Deze pc stond echter bij iemand thuis en de internet verbinding was particulier.

Volgens internetjurist Arnoud Engelfriet (hier) ging het om een arbeidsconflict tussen een ambtenaar en een gemeente, onder meer over het gebruik van die computer. Maar ook hij weet er het fijne niet van. De uitspraak van de rechter is geanonimiseerd - er wordt nooit verteld wélke accountantsfirma nu is berispt. Dat is overigens gebruikelijk in het tuchtrecht - ook de namen van berispte  artsen, advocaten of notarissen worden niet gegeven. Hier staan zo’n beetje alle tuchtrechters vermeld. Het College van Beroep maakt niet duidelijk waar het arbeidsconflict over ging.

Wel is duidelijk dat de forensisch accountant die deze werkgever inhuurde om de werknemer eruit te werken, er een potje van maakte. Zo werd de pc van de werknemer gecontroleerd op surfgedrag. Dat gebeurde op een manier die de rechter eenzijdig en onvolledig noemde, waardoor makkelijk een beeld van oneigenlijk gebruik kon ontstaan. Feiten werden onjuist weergegeven waardoor gemakkelijk een verkeerde indruk kon ontstaan.

De rechter tilt er ook zwaar aan dat de onderzoekers behalve het eventueel privégebruik van de werkaccount ook het e-mailverkeer van de privé-account hebben onderzocht. Er was “geen grond om de privé e-mailboxen van appellante te openen en te lezen, laat staan daaromtrent te rapporteren.” Onzorgvuldig, zo oordeelt het College. Door inhoudelijk te rapporteren over het privégebruik van deze computer is de privacy van de werknemer geschonden. De onderzoekers hebben daarom “de eer van de stand der registeraccountants geschonden”.

Wat vindt u: verliest een ‘computer van de baas’ deels z’n zakelijke karakter als de pc thuis staat en de verbinding privé is?

Reageren? Nuanceren en argumenteren verplicht. Volledige naamsvermelding - geen pseudoniemen of louter initialen.

    • Folkert Jensma