Onvrede over Raad v. Cultuur

In de kunstsector bestaat harde kritiek op de brief die de Raad voor Cultuur deze maand aan informateur Opstelten stuurde. De Raad zou „het negatieve imago en de geldhonger” van de sector bevestigen.

Bert Holvast, directeur van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen, schrijft dit in een brief aan Els Swaab, voorzitter van de Raad voor Cultuur. Volgens Holvast is er binnen de sector een toenemende onvrede over de rol van de Raad in het debat over hervormingen.

Holvast schrijft dat Swaabs pleidooi getuigt van een „gebrek aan politieke realiteitszin”. „Binnen de brede cultuursector wordt inmiddels een ander vertrekpunt gekozen”, aldus Holvast, die naast directeur van de Federatie coördinator is van strategisch overlegplatform de Cultuurformatie. „De sector is bereid een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het overheidstekort.”

Holvast vreest wel dat van de kunstensector een onevenredig hoge bijdrage wordt gevraagd. „Met een korting van 150 tot 200 miljoen op een budget van minder dan een miljard leveren wij procentueel meer in dan welke andere sector dan ook. Zo’n aderlating is onmogelijk door hervormingen op te vangen.” Dat bedrag is gebaseerd op het VVD-programma en de wens van de PVV om de kunstsubsidies af te schaffen.

De Raad voor Cultuur is verbaasd over de brief. „Holvast verwijt ons dat wij pleiten voor het belang van cultuur en dat wij de informateur vragen de cultuur te ontzien, terwijl hij zelf waarschuwt tegen bezuinigingen. Bedoelen wij niet hetzelfde?”

Beide brieven zijn te lezen nrc.nl/cultuurblog