Laatste stukje van de Deltawerken is ook gereed

Harlingen, 25 aug. Deltacommissaris Wim Kuijken sprak gisteren van een historisch moment in het Friese Harlingen. Daar verklaarde hij het laatste stukje van de Deltawerken gebruiksklaar: een keermuur die bij stormvloed het centrum van de stad en het achterland voor overstromingen moet behoeden. De oude keermuur uit 1965 was te laag. In de muur is een doorgang die bij zeer hoge waterstanden wordt gesloten. Het Deltaplan werd gemaakt naar aanleiding van de watersnoodramp in 1953 en omvat een groot aantal dammen in vooral Zeeland. Deltacommissaris Kuijken stelt de komende jaren een nieuw Deltaplan op, het Deltaprogramma, dat de Nederlandse kust moet beschermen en de zoetwatervoorziening moet veilig stellen. Foto WFA WFA65T:LAATSTE DELTAWERKEN:HARLINGEN;24AUG2010-Harlingen 20100824 Waterkering gereed Deltacommissaris Wim Kuijken heeft dinsdag nieuwe keermuur in Harlingen gebruiksklaar verklaard. De keermuur ,het laatste onderdeel van de Deltawerken beschermt de Friese Havenstad tegen hoge waterstanden. De muur heeft dezelfde functie als een zeedijk en beschermt Harlingen tegen een eventuele stormvloed. Met het voor de eerste keer sluiten van de doorgang verrichtte de deltacommissaris de offici�le handeling De Deuren gaan alleen bij zeer hoge waterstanden dicht en als de veiligheid van de stad en het achterland in het geding is. De oude keermuur uit 1965 is inmiddels vrijwel gesloopt. De kosten van de Nieuwe Keermuur bedragen bijna 40 miljoen euro WFA/gg/str.Gert Gort WFA GERT GORT