Klimaatwetenschapper Mann weer onder vuur

Michael Mann, de klimaatwetenschapper die een omstreden grafiek maakte van de snelle temperatuurstijging sinds de Industriële Revolutie, ligt opnieuw onder vuur. Procureur-generaal Kenneth Cuccinelli van Virginia wil dat de rechter de financiering van Manns wetenschappelijke werk aan de universiteit van Virginia onderzoekt.

Vorig jaar was er zware kritiek op Mann, nadat duizenden e-mails van klimaatwetenschappers in Groot-Brittannië waren gehackt en op internet gepubliceerd. In één daarvan sprak hij van een ‘truc’ om de klimaatgrafiek, die vanwege zijn snel oplopende vorm aan het eind bekendstaat als ‘de hockeystick’, beter uit de verf te laten komen. Mann werd vrijgepleit van bedrog – het zou gaan om spreektaal voor een bepaalde statistische methode.

Cuccinelli, een Republikein, heeft in het verleden herhaaldelijk zijn twijfel uitgesproken over de theorie dat de mens verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Critici verdenken de procureur daarom van politieke motieven. Volgens veel wetenschappers komt de onafhankelijkheid van hun onderzoek in het gedrang als justitie zich met de financiering van wetenschappelijk onderzoek gaat bemoeien.

Heksenjacht op Michael Mann: nrc.nl/klimaat