HP lijkt alle remmen te hebben losgegooid na vertrek Hurd

Mark Hurd, de gewezen topman van Hewlett-Packard (HP), bleek een man met een gezonde honger – ook als het om transacties ging. Voordat hij eerder deze maand werd gedwongen het concern te verlaten, heeft Hurd leiding gegeven aan een overnamegolf waarbij onder meer 3Com, Palm en EDS werden ingelijfd. Maar bankiers die bezorgd waren dat de honger naar transacties van het concern na het vertrek van Hurd zou kunnen afnemen, kunnen opgelucht ademhalen.

Het vijandige bod van HP op 3PAR, dat eergisteren werd onthuld, zou zelfs kunnen worden gezien als een teken dat het overnamelibido van het concern een nieuwe impuls heeft gekregen. Als dit duurzaam het geval zou blijken te zijn, zouden de aandeelhouders daar echter wel eens moeite mee kunnen hebben.

Eén enkel bod van 1,6 miljard dollar van een concern met een marktwaarde van 90 miljard dollar is letterlijk ‘no big deal.’ En HP zegt dat de dataopslagtechnologie van 3PAR perfect aansluit bij zijn productportefeuille op het terrein van ‘cloud computing.’ Bovendien kan de technologiereus wijzen op de vroege successen van zijn overname van 3Com.

Maar 3PAR was al een tijdje te koop, en HP had er al eerder aan gesnuffeld. Daarom is het verrassend om plotseling een vijandig bod te zien, nog geen week nadat Dell, de aartsrivaal van HP in de computersector, een vriendschappelijke transactie was overeengekomen aan het eind van een veiling.

En dan is er nog het vraagstuk van de prijs. Dell had ermee ingestemd om 3PAR te kopen voor 18 dollar per aandeel. Om 3PAR op andere gedachten te brengen, biedt HP 24 dollar per aandeel – meer dan zeven maal de omzet van het doelwit, en bijna tweeënhalf maal wat 3PAR waard was voordat het te koop werd aangeboden. De late reactie van HP betekent ook dat 3PAR Dell zo’n 54 miljoen dollar zal moeten betalen als het de transactie ongedaan wil maken en met HP in zee wil gaan.

Bedrijven wachten vaak met het nemen van beslissingen totdat ze in de kaarten van hun concurrenten hebben kunnen kijken. Maar het gedrag van HP in deze zaak is hoogst merkwaardig. Dat wekt, wellicht ten onrechte, de indruk dat het concern onder Hurd minder gretig was om veel geld op tafel te leggen voor 3PAR – maar dat, nu de zuinige baas is vertrokken, andere stemmen de overhand hebben gekregen.

Dit zou de aandeelhouders zorgen moeten baren. Het kan verklaren waarom de poging om 3PAR in te lijven – een kleine en strategisch redelijke transactie, zij het tegen een royale prijs – ten koste is gegaan van bijna 2 miljard dollar van de marktwaarde van HP.

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen: www.breakingviews.com

    • Rob Cox