Geen onderzoek stamcellen in VS

Een federale rechter in de Verenigde Staten heeft de overheidsfinanciering van stamcelonderzoek tijdelijk geblokkeerd. Bij stamcelonderzoek worden menselijke embryo’s vernietigd en de wet verbiedt de Amerikaanse overheid om dergelijk onderzoek te subsidiëren, zo oordeelde de rechter. De uitspraak is een tegenslag voor president Obama, die in maart het verbod op stamcelonderzoek ophief. Enkele artsen hebben de rechtszaak aangespannen, met steun van christelijke groeperingen. De rechter hoort nu beide partijen in de zaak voor hij definitief uitspraak doet. Voorstanders van stamcelonderzoek zeggen dat het bijdraagt aan het vinden van een oplossing tegen ziekten als alzheimer, parkinson en diabetes. Het Witte Huis zei in een reactie dat Obama overtuigd is dat dit onderzoek gedaan moet kunnen worden: „Hij heeft daarom strenge ethische richtlijnen voorgesteld.” (Reuters)