Burgemeester Worm stond te vaak alleen

In Muiden was gisteren een raadsdebat over het vertrek van de burgemeester, die zich door de wethouders bedrogen voelt.

Muiden ligt niet voor niets in de Gooi- en Vechtstreek, weet een oudere toeschouwer in de bomvolle raadszaal van het Noord-Hollandse vestingstadje. „Wij houden van gooi- en smijtwerk, maar dit gevecht verdient geen schoonheidsprijs.”

Het gevecht was gisteravond een verhit raadsdebat over het plotselinge opstappen van burgemeester Anne-Marie Worm. Ze las aan het begin van de avond haar lezing van het conflict voor. Meteen daarna verliet ze, onder applaus en begeleid door haar echtgenoot, waarschijnlijk voor de laatste keer de raadszaal. Per 1 september is ze vertrokken, „met pijn in het hart” en „vol onbegrip”. „Het was een heerlijke baan in een heerlijke stad”, vertelde ze bij de garderobe van wat ooit een kazerne was. Ze gaat – weer – met vakantie.

Volgens burgemeester Worm (CDA) hebben de wethouders Fred Winnubst (PvdA) en Anna Waanders (lokale partij VIB) tijdens haar vorige vakantie in juli „een coup” gepleegd door al haar portefeuilles af te pakken. Na vijf jaar „knopen doorhakken” zou ze alleen lintjes mogen doorknippen. Daar past ze voor. „Ik ben mijn ambt kwijt, maar niet mezelf”, zei ze over haar geaccepteerde ontslagaanvraag.

Volgens de wethouders hadden ze Worm al vóór haar vakantie in een besloten vergadering op de hoogte gesteld. Een raadsvoorstel voor een onafhankelijk onderzoek haalde geen meerderheid.

Volgens de wet bepaalt het college van B en W de onderlinge verdeling van de portefeuilles. Bij de besluitvorming zijn de wethouders in de meerderheid. In de praktijk komt het weinig voor dat wethouders de portefeuille van de burgemeester uitkleden. Delfzijl (burgemeester weg) en Maasdriel (burgemeester met ziekteverlof) zijn vrij recente voorbeelden.

Worm sprak gisteren over „een zakelijke relatie waarin goed was samen te werken”. Maar met name Waanders liet weinig heel van de burgemeester. „Het was al tweeënhalf jaar gedonder. Ik heb vaak reparatiewerkzaamheden uitgevoerd. Er is al genoeg schade geleden. De maat was vol”, zei de wethouder die de actie „onvermijdelijk” noemde.

Welke reparaties wethouder Waanders bedoelde, bleef onduidelijk. Het waren besloten collegebesprekingen. Binnenkort geeft de gemeentesecretaris daarover tekst en uitleg.

Worm had „graag de rit uitgezeten”, zei ze. Muiden zou volgend jaar fuseren met Bussum, Naarden en Weesp. In november zijn er (verlate) verkiezingen. Maar omdat het demissionaire kabinet de fusie controversieel verklaarde, is de beoogde fusiedatum 1 januari niet haalbaar.

De uitgestelde fusie en daarmee het uitstelde einde van Worms burgemeesterschap waren volgens meerdere bronnen goede redenen haar portefeuilles tussentijds af te nemen. Stel dat de fusie niet of pas veel later doorgaat, dan zou ze kunnen blijven schutteren, zo luidde de kritiek van anonieme raadsleden. Ze zou te vaak haar eigen minderheidsstandpunt naar buiten toe hebben verdedigd, klonk het in de wandelgangen.

Worms had de politieke arena toen al lang en breed verlaten. Wat ze na haar vakantie gaat doen? „Geen idee. Ik zie wel wat er op me afkomt”, zei de zestigjarige bijna ex-burgemeester.

    • Jaap Bloembergen