A'dam staakt Surinaamse ontwikkelingsprojecten

De gemeente Amsterdam staakt alle ontwikkelingsprojecten in Suriname waar de regering van president Desi Bouterse direct of indirect bij betrokken is. Dat heeft het college van B en W gisteren besloten. Het regime van Bouterse maakt dergelijke projecten ongewenst, aldus het college. Amsterdamse bestuurders en ambtenaren staken werkbezoeken aan Suriname, alleen informeel ambtelijk contact over lopende projecten is nog toegestaan.

Amsterdam investeerde de afgelopen tien jaar voor miljoenen in Suriname, uiteenlopend van onderwijsprojecten, woningbouw tot de bouw van nieuwe politiebureaus. Behalve geld stelde Amsterdam op grote schaal ambtelijke expertise beschikbaar. De stad deed dat veelal in samenwerking met de Amsterdamse politie. Vorige week liet korpschef Bernhard Welten, met instemming van burgemeester Eberhard van der Laan (PvdA), al weten dat ook de politie die samenwerking beëindigt.

Dat besluit stuitte op felle kritiek van minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA), omdat het kabinet nog steeds een zakelijke relatie met Suriname wil onderhouden en de minister vindt dat de politie zich aan dat buitenlandse beleid van de regering moet conformeren. Maar nu ook de gemeente Amsterdam de samenwerking op overheidsniveau beëindigt, liggen de meeste ontwikkelingsprojecten feitelijk stil. Want de gemeente en vooral het Amsterdamse politiekorps zijn financieel en qua ambtelijke ondersteuning de belangrijkste pijler onder ontwikkelingsprojecten op het gebied van veiligheid, politie en justitie.

Amsterdam maakt een uitzondering voor een beperkt aantal projecten waar de Surinaamse regering niet of nauwelijks bemoeienis mee heeft.

Burgemeester Van der Laan, verantwoordelijk voor die projecten, is zich bewust van de politieke gevoeligheid in Den Haag als het gaat om de relatie met Suriname. Maar hij baseert zijn standpunt ook op geconstateerde gevoelens binnen de Surinaamse gemeenschap in Amsterdamover het presidentschap van Bouterse. „Amsterdam heeft een grote Surinaamse gemeenschap met hechte familiebanden in Suriname. Velen herinneren zich de gebeurtenissen in de jaren tachtig goed en ook of juist voor hen moeten de keuzes duidelijk zijn. Ook voor diegenen voor wie dit recente verleden minder bekend of minder problematisch is.”