Winst NIBC meer dan verdubbeld

De Haagse bank NIBC heeft de winst in de eerste zes maanden van 2010 meer dan verdubbeld. De bank, die hard werd getroffen door de kredietcrisis, blijft wel voorzichtig over mogelijke afwaarderingen.

NIBC was in de zomer van 2007 de eerste Nederlandse bank die werd getroffen door de kredietcrisis en moest flink afschrijven op beleggingen in de Amerikaanse huizenmarkt.

De bank dook destijds in de rode cijfers, maar lijkt de crisis vooralsnog te boven. De nettowinst in de eerste helft van het jaar kwam uit op 42 miljoen euro. In de eerste helft van 2009 was de winst 15 miljoen euro en in de tweede helft van vorig jaar 29 miljoen euro.

De winststijging werd veroorzaakt door lagere lasten en een flinke stijging van de inkomsten. Deze kwam onder meer door een stevig groei van de rentebaten dankzij nieuwe kredietverlening en lagere financieringskosten.

De zakenbank besloot na de crisis om een beter mix voor de financiering te zoeken en de interne kosten in te perken. Vanmorgen zei NIBC dat de kosten-inkomsten ratio in de periode uitkwam op 51 procent. Dat is lager dan de 56 procent in de tweede helft van 2009, maar een stijging vergeleken met de 41 procent in de eerste helft van vorig jaar.

In de eerste helft van het jaar haalde NIBC 750 miljoen euro op via een lening van Nederlandse hypotheken. Dit is een zogenoemde securitisatie waarbij hypotheken gebundeld, herverpakt en doorverkocht worden. Het is een goedkopere manier om geld binnen te krijgen dan bijvoorbeeld via staatsgegarandeerde leningen. NIBC begon eerder al een internetspaarbank waar consumenten per eind juni 3,9 miljard euro hadden geparkeerd.

De afwaarderingen op de leningenportefeuille en andere rentedragende beleggingen daalden van 91 miljoen in de eerste helft van 2009 tot 32 miljoen in de eerste zes maanden van 2010. „Het niveau van de afwaarderingen op de leningportefeuille kwam in het eerste half jaar van 2010 overeen met het gemiddelde over 2009”, aldus NIBC. In de tweede helft van 2009 stonden de totale afwaarderingen op 33 miljoen. NIBC zei vanmorgen dat zij „vanwege het volatiele economische klimaat” voorzichtig blijven ten aanzien van het effect van potentiële toekomstige afwaarderingen.