nrc.nl / buitenland

Wat is netneutraliteit en waarom is het belangrijk? Bekijk een dossier met filmpjes en een achtergrondverhaal op de website.