Maakt deelname CDA aan coalitie xenofobie normaal?

CDA’ers zijn verdeeld over de formatiebesprekingen met de PVV. Twee actieve leden spreken zich uit. ‘Sluit PVV niet uit’ versus ‘Wilders denkt totaal anders’.

Natuurlijk is het niet de gedroomde coalitie, die met de VVD en de gedogende PVV. Zo maakt hij zich nog wel zorgen of het thema duurzaamheid niet zal ondersneeuwen. Maar Peter Arensman hoort niet bij de CDA’ers die principiële bezwaren hebben tegen de gedoogconstructie met de PVV waarover nu wordt onderhandeld. „Het kan een stabiele regering worden”, zegt ondernemer Arensman die eerder dit jaar meeschreef aan het verkiezingsprogramma van het CDA.

Mocht de CDA-fractie onder leiding van Maxime Verhagen de onderhandelingen met VVD en PVV goed afsluiten, dan krijgen de CDA-leden op een formatiecongres het laatste woord of de partij wel in het minderheidskabinet moet stappen. Arensman zal dan voor zijn.

Waarom kan er een kabinet komen van VVD en CDA dat steunt op een gedogende PVV?

„Ik vind het belangrijk dat er een regering komt. Andere coalities lukken kennelijk niet. Deze coalitie wordt zeker niet minder stabiel dan in de vorige periode met de PvdA. CDA en VVD zullen in staat zijn goede afspraken met elkaar te maken. Het zijn bovendien ondernemersvriendelijke partijen. Ze willen beide met de overheidsuitgaven de tering naar de nering zetten, en dat is nodig. Dat vinden andere partijen overigens ook. Alexander Pechtold van D66 zou op veel punten kunnen aanschuiven. Ik hoop dat hij niet om politieke redenen zijn standpunten gaat bijstellen maar dat hij plannen straks steunt als hij het er mee eens is.”

Tegenstanders vinden dat het CDA niet afhankelijk moet worden van een partij die een algehele etnische registratie en een belasting op hoofddoekjes wil invoeren.

„Natuurlijk zijn er principiële bezwaren tegen de PVV. Maar ik ga niet zover dat ik niet met die partij wil samenwerken. Geert Wilders blijft hoe dan in het parlement een dominante factor. Dank zij de PVV is Gerdi Verbeet de voorzitter van de Tweede Kamer gebleven. De PvdA heeft haar ook niet teruggetrokken op het moment dat zij een meerderheid kreeg omdat Wilders besloot de VVD-kandidaat niet te steunen. De PVV sluit misschien mensen uit, maar dat betekent niet dat je de PVV moet uitsluiten. Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe het ook een ander niet.”

U gelooft er niet in dat dit ertoe kan leiden dat xenofobe en discriminatoire ideeën normaal worden?

„Absoluut niet. Principes die indruisen tegen het christen-democratische gedachtengoed zullen niet in het regeerakkoord komen. Dat zal de CDA-fractie nooit accepteren. Dus een algehele etnische registratie of die belasting op hoofddoekjes hoeven we niet te vrezen. De ideeën van de PVV komen voort uit maatschappelijke problemen. De PVV heeft verkeerde oplossingen, maar je moet wel die problemen aanpakken. De PVV heeft veel stemmen gekregen. Die krijgen wij niet bij het CDA terug door die mensen van ons af te duwen.”

Vreest u niet een slecht imago van Nederland in het buitenland?

„Dat zal meevallen. Wilders zal zich inhouden, verwacht ik. Hij wil straks ook de kabinetsperiode volmaken. Dat CDA-collega Hans Hillen in de beginfase van deze formatie kritische opmerkingen maakte over Wilders’ plan om mee te demonstreren tegen de moskee op Ground Zero vond ik onverstandig. Daardoor werd Wilders alleen maar verleid om zich nog scherper uit te laten. En ik vind dat hij zich best daarover mag uitlaten. Ik zou ook geen islamitisch gedenkteken willen op de plek waar Theo van Gogh vermoord is.”

Kan het CDA niet beter herpakken vanuit de oppositie?

„Als je puur kijkt naar het partijbelang zou dat beter zijn, om zo te herbronnen en te reorganiseren. Het gaat nu om het landsbelang.”

    • Herman Staal