Groei op een dubieuze basis

Congo’s schuldenlast van ruim tien miljard dollar is onlangs kwijtgescholden en doorgevoerde macro-economische hervormingen stemmen het Internationale Monetaire Fonds en de Wereldbank mild over Congo. Tegelijk is er in het land nog steeds veel geweld en corruptie.

pagina 10 en 11