Fondsen: lage rente bedreigt dekking pensioen

Als de rente voor langere tijd zo laag blijft als die nu is, ondermijnt dat het pensioenstelsel. Toezichthouders en de politiek moeten daarom overwegen het effect van de lage rente minder zwaar te laten wegen in hun beoordeling van de dekkingsgraden van fondsen.

Dat schrijven drie koepelorganisaties van pensioenfondsen vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Zij willen snel met demissionair minister Donner (Sociale Zaken, CDA) en de sociale partners overleggen hoe moet worden omgegaan met de invloed van de rente op de dekkingsgraden.

De Kamer zou vanmiddag met Donner over de pensioenen debatteren. Die kondigde vorige week op advies van toezichthouder DNB aan dat veertien fondsen dusdanig in de problemen zitten dat zij hun uitkeringen volgend jaar moeten korten.

De kritiek van de organisaties sluit aan bij bezwaren van onder meer voorzitter Sluimers van pensioenbeheerder APG en enkele economen. Econoom Sweder van Wijnbergen bijvoorbeeld verwijt DNB te strikt naar de dekkingsgraad van de fondsen te kijken als maatstaf voor ingrijpen. „De financiële sector van Nederland loopt direct gevaar door de verregaande financiële incompetentie van zo ongeveer de hele directie van DNB”, aldus Van Wijnbergen.

Bestuursvoorzitter Albert Röell van Kas Bank, die veel pensioenfondsen ondersteunt bij hun administratie, pleit vandaag in deze krant voor een rigoureuze splitsing binnen de fondsen. Hij wil een collectief spaardeel introduceren dat ongevoelig is voor lage rentes en de kosten van toegenomen levensverwachtingen. Daarnaast zou er een individuele uitkeringstak moeten komen. Werknemers weten dan niet hoe hoog hun pensioen uiteindelijk zal zijn.

Van Wijnbergen: pagina 7

Interview Röell: pagina 11