Correcties & aanvullingen

Vincent Mentzel

De tentoonstelling ‘Kunst voor de Camera’, kunstenaarsportretten van Vincent Mentzel, bij Galerie Borzo vindt plaats van 16 september t/m 9 oktober 2010 en niet in 2011 zoals abusievelijk werd vermeld in Zomer &cetera, 21 & 22 augustus, pagina 28.

Mees

In de column van Heleen Mees Creatieve vernietiging (20 augustus, pagina 7) staat dat in 2005 de Amerikanen voor 750 miljoen dollar de overwaarde van de eigen woning verzilverden. Dit moet zijn: voor 750 miljard dollar.