China: minder vaak doodstraf

China overweegt het aantal misdrijven waarop de doodstraf staat te verkleinen. Volgens staatspersbureau Xinhua heeft het Nationale Volkscongres een wetswijziging in behandeling genomen waardoor dertien „niet-gewelddadige, economische misdaden” van de lijst van 68 zware misdrijven worden geschrapt. Wanneer het Nationale Volkscongres de wetswijziging zal goedkeuren is niet duidelijk, maar het voornemen past in het beleid om de toepassing van de doodstraf te verminderen. In 2003 werden in China nog 12.000 misdadigers ter dood gebracht. In 2010 zijn dat er volgens internationale mensenrechtenorganisaties 5.000. Dat maakt China nog altijd het land met het grootste aantal doodstraffen ter wereld. Sinds president Hu Jintao de Chinese Communistische Partij leidt, is het afschaffen van de doodstraf een doelstelling, tenminste „als de omstandigheden dat mogelijk maken”. (NRC)