Twijfel aan hervormingen Spanje

Het nieuws dat de Spaanse regering 500 miljoen euro meer gaat uitgeven aan publieke werken zou normaal gesproken niet de voorpagina’s van internationale kranten hebben gehaald. Maar dit zijn geen normale tijden, en de stap is verontrustend.

De 500 miljoen euro extra – die overeenkomt met slechts 0,05 procent van het Spaanse bruto binnenlands product – zal niet veel toevoegen aan de Spaanse schuldenlast. Het is ook niet genoeg om de bouwsector vlot te trekken, die nog aan het bijkomen is van de in mei aangekondigde korting van 6,5 miljard euro op de overheidsuitgaven.

Zorgwekkender zijn de redenen die de regering heeft gegeven ter rechtvaardiging van deze stap. In een zeldzame persconferentie middenin de zomer heeft minister van Economische Zaken Elena Salgado gezegd dat de rentelasten op de staatsschuld lager waren dan verwacht. De leenkosten zijn inderdaad omlaag gegaan: Spanje betaalde een rente van 1,84 procent op deze week geveilde staatsobligaties met een looptijd van een jaar, tegen 2,2 procent in juli, en bij een sterke vraag.

Maar de regering gedraagt zich alsof de leenkosten laag zullen blijven. Gezien de recente onrust op de markten lijkt dat naïef. De verzekeringskosten tegen een Spaans staatsbankroet zijn gestegen naar een niveau dat voor het laatst is gezien voor de stresstests voor de banken, eind juli. Het is nog steeds verre van zeker dat de regering genoeg heeft gedaan om haar doel te bereiken van het terugdringen van het begrotingstekort met 3 procent in 2013. Salgado heeft de persconferentie tevens benut om eerdere suggesties van de minister van Openbare Werken tegen te spreken over de noodzaak om de belastingen te verhogen.

Het feit dat Spanje aan het goochelen is met de versoberingsmaatregelen geeft aanleiding tot het vermoeden dat het land niet volledig bereid is tot het doorvoeren van de in mei zo stoutmoedig voorgestelde bezuinigingen. De staatsfinanciën zullen volgende maand weer in het middelpunt van de belangstelling komen te staan, als de regering haar ontwerpbegroting voor 2011 aan de volksvertegenwoordiging presenteert. Omdat de regering geen meerderheid in het parlement heeft, zal het verkrijgen van goedkeuring intensieve onderhandelingen met de regionale partijen vergen. De ministers hadden er beter aan gedaan met vakantie te gaan om de batterij weer op te laden voor de zware weken die in het verschiet liggen.

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen: www.breakingviews.com

    • Fiona Maharg-Bravo