Pensioenen

In Uw artikel over de pensioenen schrijft u dat dit nog nooit zou zijn voorgekomen. In de jaren dertig van de vorige grote depressie was het echter nog erger. Er waren toen zelfs fondsen die failliet gingen zoals dat van mijn grootvader: hij kreeg na zijn pensionering niets! Ik hoop dat dit niet een voorbode van nog meer narigheden is die toen ook optraden zoals de korting op de ambtenarensalarissen en de enorme werkeloosheid door de krankzinnige bezuinigingen van Colijn.

G.P. de Loor, Den Haag

    • G.P. de Loor