Effectiviteit medicijn bij kind is te onderzoeken

Artsen zijn terecht bezorgd over het toenemend gebruik van medicijnen door kinderen terwijl er nauwelijks onderzoek is gedaan naar de bijwerkingen, dosering of de effectiviteit ervan bij kinderen (NRC Handelsblad, 21 augustus). Zulk onderzoek wordt als onethisch beschouwd en het is ook onethisch om kinderen aan gerandomiseerde klinische trials te onderwerpen. Al is het maar omdat zij de consequenties van deelname niet kunnen overzien.

Maar er is ook niet-experimenteel onderzoek mogelijk. Als je kinderen toch al medicijnen geeft, dan kun je gegevens over dosering, effectiviteit en bijwerkingen bijhouden. Deze gegevens kun je dan geanonimiseerd verzamelen in een database op regionaal of nationaal niveau en vervolgens systematisch evalueren. Dit soort observationeel onderzoek geldt als minder overtuigend dan gerandomiseerde klinische trials. Maar het is eenvoudiger op te zetten en uit te voeren en kent veel minder ethische bezwaren. En het nalaten van enige vorm van onderzoek is in het geheel niet overtuigend. Dan worden doseringen bij kinderen over tien jaar nog steeds met de natte vinger bepaald. Dat lijkt me ook behoorlijk onethisch.

Marijke Scholten

Datamanager in medisch onderzoek, Leiden

    • Datamanager in Medisch Onderzoek
    • Marijke Scholten