DNB laakt accountants om pensioenproblemen

De problemen waar pensioenfondsen nu mee kampen zijn deels veroorzaakt door laksheid bij de private toezichthouders op de sector, de accountants en de actuarissen. Zij boden in een aantal gevallen onvoldoende tegenwicht aan fondsbestuurders, onder meer door akkoord te gaan met onjuiste waarderingen van beleggingen.

Dat zegt bestuurder Joanne Kellermann, bij toezichthouder De Nederlandsche Bank verantwoordelijk voor de pensioenen, vandaag in het Financieele Dagblad. „Actuarissen en accountants gingen soms akkoord met onjuiste waarderingen van bepaalde illiquide beleggingen”, zegt ze. „Deze adviseurs zijn het geweten van de pensioenbestuurders. Wij spreken ze hier hard op aan.”

De kritiek van Kellermann sluit aan bij een algemene klacht over de rol van accountants in de kredietcrisis van toezichthouder AFM. Die stelde eind 2009 dat accountants bij de controle van de financiële activa kritischer onderzoek moeten doen naar de waardering van beleggingen. Zij zouden meer informatie uit onafhankelijke bron moeten gebruiken om te kijken of de waardering die een financiële instelling aan zijn activa geeft is onderbouwd. Door dat niet te doen bleef de maatschappij langer in onzekerheid over de omvang van het probleem dat de kredietcrisis had veroorzaakt.

Kellermann neemt afstand van de suggestie van APG-topman Dick Sluimers dat de fondsen af zouden moeten van het rekenen met dagrentes, wat de volatiliteit in dekkingsgraden zou verhogen. Kellermann: „Het is onverstandig om nu de spelregels aan te passen. We hebben ervoor gekozen om de dagelijkse gezondheid van pensioenfondsen te kunnen weten door alles op marktwaarde te zetten. Die thermometer wil ik behouden, maar dat is wat anders dan de vraag of je als bestuur of toezichthouder dagelijks op deze bewegingen moet reageren. Er liggen voorstellen op tafel om bij herstelmaatregelen rekening te houden met ontwikkelingen over langere termijn, zoals het voorstel dat er pas een herstelplan moet worden ingediend na drie kwartalen van onderdekking.”

Vorige week kondigde demissionair minister Donner (Sociale Zaken, CDA) op advies van DNB aan dat veertien pensioenfondsen per 1 januari 2011 de uitkeringen van pensioenspaarders en gepensioneerden zullen moeten korten als zij niet snel met alternatieven komen. Daarmee maakte Donner een einde aan een periode van uitstel die de fondsen hadden gekregen. Kellerman: „Vorig jaar kwam er een algemeen uitstel omdat er optimisme was dat er herstel zou komen na de grote beursval. Het herstel van de aandelen hebben we inderdaad en gelukkig gezien. Maar nu is de situatie anders.”