China wil beperking van doodstraf

China, waar jaarlijks vijfduizend doodvonnissen worden voltrokken, overweegt het aantal misdrijven waarop de doodstraf staat te verkleinen. Volgens het staatspersbureau Xinhua heeft het Nationale Volkscongres een wetswijziging in behandeling genomen waardoor dertien „niet-gewelddadige, economische misdaden” van de lijst van 68 zware misdrijven worden geschrapt.

Wanneer het Nationale Volkscongres de wetswijziging zal goedkeuren is niet duidelijk, maar het voornemen past in beleid om de toepassing van de doodstraf te verminderen. In 2003 werden in China nog 12.000 misdadigers ter dood gebracht. In 2010 zijn dat er volgens internationale mensenrechtenorganisaties vijfduizend en verwacht wordt dat het aantal in 2012 is gedaald naar 2.000. Daarmee is China nog steeds het land waar het grootste aantal doodstraffen ter wereld wordt uitgevoerd.

Sinds president Hu Jintao de Chinese Communistische Partij leidt, is het afschaffen van de doodstraf een doelstelling, tenminste „als de omstandigheden dat mogelijk maken”. Jaarlijks stellen de hoogste door de CCP benoemde rechters vast dat dat nog niet het geval is, maar wel wordt het gebruik steeds verder beperkt.

Als de nieuwste wetswijziging wordt goedgekeurd, zullen grote fraudeurs, vervalsers en belastingontduikers niet langer worden geëxecuteerd. Dat betekent ook dat de aanlevering van organen, zoals harten, levers en nieren, aan de ziekenhuizen, zal verminderen.