Wisselstroom

Met enige verbijstering heb ik gekeken naar het artikel Stroom blijft wisselen in de wetenschapsbijlage van 31 juli. De keuze voor wisselstroom kwam zeker niet alleen voort uit de behoefte te kunnen transformeren, hoewel dat wel het belangrijkste aspect is. Een andere reden is dat gelijkstroom moeilijk is te onderbreken en gelijkstroomschakelaars veel kostbaarder zijn dan wisselstroomschakelaars. Verder: het skineffect waarvan in het artikel sprake is, treedt nagenoeg niet op bij 50 Hz. Wel treedt er, bij grote stroomdichtheden, een verdringingseffect op waardoor de geleiding zich naar de buitenzijde van de geleider verplaatst. Dat effect is, bij gelijke stroomdichtheden, bij gelijkstroom en bij 50 Hz nagenoeg even groot. Ten slotte: de suggestie dat de huisinstallatie mogelijk handiger met gelijkspanning zou werken is gewoon ridicuul. Op welke spanning zou dat dan moeten zijn? Elke elektronicaschakeling heeft haar eigen gelijkspanning nodig. Bovendien zijn de stromen die bij deze lage spanningen nodig zijn veel te groot. Dat kost kostbaar koper en die grote stromen kunnen een bron van elektriciteitsbranden vormen.

ir. H.F.G.M. Huijnen

Eindhoven

    • Ir. H.F.G.M. Huijnen