Veel olie van platform zweeft in de diepte

In this image taken from video provided by BP PLC, oil leaks from the fractured wellhead at the site of the Deepwater Horizon oil spill in the Gulf of Mexico, Sunday, July 11, 2010. (AP Photo/BP PLC) NO SALES

Nog steeds is onduidelijk hoeveel schade de ontploffing van het olieplatform Deepwater Horizon aan het zeemilieu heeft toegebracht. Aan de oppervlakte lijkt na het stoppen van de lekkage inmiddels veel olie verdwenen, maar op grote diepte is een eigenaardige pluim olieverontreiniging gevonden die door de heersende zeestroming langzaam naar het zuidwesten wordt gevoerd. Science heeft deze week een versneld gepubliceerd artikel waarin onderzoek aan de pluim wordt beschreven. Technici van het Woods Hole Oceanographic Institution bemonsterden de pluim met apparatuur die vanaf een onderzoeksvaartuig werd neergelaten en gebruikten ook een autonoom onbemand duikbootje dat naar 1.500 meter diepte afdaalde. Het was al eerder ingezet voor onderzoek aan de omvangrijke ‘natural seepage’ die in de Golf van Mexico bestaat: er sijpelt van nature aardolie de zee in.

Het werk vond plaats in de laatste week van juni. Toen bevond de pluim fijne oliedruppeltjes, gasbelletjes en opgeloste stoffen zich op ongeveer 1.200 meter diepte en was hij 35 kilometer lang. De onderzoekers, aangevoerd door Richard Camilli, laten in het midden hoe de pluim ontstond. Eerder is het vermoeden uitgesproken dat de dispergeermiddelen die BP op grote diepte bij het olielek bracht de voornaamste verklaring zijn.

De analyse concentreerde zich op de aanwezigheid van eenvoudige aromaten als benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen (samen BTEX genoemd) omdat die in hoge concentraties makkelijk giftig worden. Ze werden inderdaad in grote hoeveelheden aangetroffen. In de tijd dat het lek bestond ontsnapten er dagelijks naar schatting twee keer zoveel BTEX-aromaten als de hoeveelheid die van nature de Golf in sijpelt.

De belangrijkste waarneming is dat de oliedruppeltjes tamelijk langzaam worden afgebroken door de van nature aanwezige olie-afbrekende bacteriën. Dat wordt afgeleid uit het feit dat de aanwezigheid van de olie nauwelijks invloed heeft op de zuurstofconcentratie in het water. Die is – meent men na rijp beraad – binnen en buiten de pluim ongeveer 6 mg per liter. (Er is debat geweest over de betrouwbaarheid van de metingen.) De kans dat de zuurstofconcentratie door bacteriewerking zakt beneden de voor vissen kritische waarde van 2 mg per liter, lijkt niet zo groot.

    • Karel Knip