Stop met dat hakken op de specialisten

Artsen raken steeds meer gedemotiveerd door de politieke aanvallen op hen. Dat moet stoppen, vinden twintig verenigingen van medisch specialisten.

De gezondheidszorg heeft te maken met budgetoverschrijdingen. Dat is al jaren zo. Enerzijds komt dat door onjuiste begrotingen door de overheid en overmoedig inkopen van de zorgverzekeraars, anderzijds door een toenemende zorgvraag. En weer krijgen de medisch specialisten de zwartepiet toegespeeld. Dat heeft te maken met ons in de media geschetste imago: te arrogant en te weinig transparant. Ondanks de serieuze aandacht die de medisch specialisten de laatste jaren aan kwaliteitszorg, patiëntveiligheid en klanttevredenheid hebben besteed, is het blijkbaar niet gelukt dat beeld te weerleggen.

Inmiddels is de overheid een kruistocht tegen de specialisten begonnen. Terwijl we het gezamenlijk zouden moeten hebben over hoe de Nederlandse gezondheidszorg in de Europese toptien te houden en hoe over grote vraagstukken te denken als vergrijzing van de bevolking en het betaalbaar houden van medische ontwikkelingen, heeft de overheid het uitsluitend over het inkomen van de vrijgevestigde medisch specialist. Die wordt weggezet als graaier, met de connotatie van luie charlatan. Dat is storend, niet alleen voor de vrijgevestigde specialist, maar ook voor de medisch specialisten die in loondienst werken (ruim de helft). De uitschieters bij de specialisteninkomens die door het ondoorgrondelijke declaratiesysteem werden veroorzaakt, zijn uiteraard niet juist. Maar de overheid heeft zelf het systeem geïntroduceerd om het marktmodel in de zorgsector tot stand te brengen. De Orde van medisch specialisten (de Orde) krijgt het verwijt dat zij meer behulpzaam had kunnen zijn bij het voorkómen van de uitschieters. Maar de Orde heeft bij herhaling gewaarschuwd voor niet-bedoelde verschillen in inkomen ten gevolge van fouten in het nieuwe declaratiesysteem.

Hoe dan ook, van belang is dat dit geruzie geen recht doet aan de overgrote meerderheid van de medisch specialisten die als plichtsgetrouwe en gewetensvolle dokters hun werk doen en niet meer dan het afgesproken norminkomen verdienen.

Inmiddels dreigt de discussie uit de hand te lopen. Het al jarenlang bestaande gekrakeel tussen medisch specialisten en overheid begint nu een demotiverende uitwerking te krijgen. De onveranderd barse toon die de overheid en politici (en de gretige media) aanslaan, heeft op alle Nederlandse medisch specialisten zijn weerslag. Een groeiend aantal gedemotiveerd rakende leden klopt bij ons, de Wetenschappelijke Verenigingen (WV’en) van medisch specialisten, aan. Dat geeft serieuze zorgen bij de besturen van de WV’en. Tenslotte is motivatie onontbeerlijk om dag en nacht, jaar in jaar uit een goede professional te zijn. Demotivatie is een bedreiging voor het handhaven van de kwaliteit van de zorg.

Hoe nu verder? De voorzitters van de WV’en van medisch specialisten roepen de demissionaire minister, de politieke partijen en de volksvertegenwoordiging op om samen met de Orde tot een werkzame oplossing te komen in een respectvol en constructief traject. En daarna gezamenlijk aan de slag te gaan om de uitgangspunten voor de toekomstige medisch specialistische zorg vorm te geven, inclusief de daarbij passende wetgeving en betaalbaarheid.

Deze oproep is ondertekend door de voorzitters van de Ned. Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, Ned. Vereniging voor Anesthesiologie, Ned. Orthopaedische Vereniging, Ned. Vereniging voor Psychiatrie, Ned. Internisten Vereniging, Ned. Vereniging voor Medische Microbiologie, Ned. Vereniging voor Urologie, Ned. Vereniging van Revalidatie artsen, Ned. Vereniging voor Allergologie, Ned. Vereniging voor Reumatologie, Ned. Oogheelkundig Gezelschap, Ned. Vereniging voor Klinische Geriatrie, Ned. Vereniging voor Plastische Chirurgie, Ned. Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie, Ned. Vereniging voor Cardiologie, Ned. Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, Ned. Vereniging voor Neurochirurgie, Ned. Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen, Ned. Vereniging voor Neurologie, Ned. Vereniging van Keel-Neus-Oorheelkunde.