Schumann

Maarten ’t Hart wijst syfilis als oorzaak van Schumanns ziekte en overlijden af, en stelt daar alcoholisme voor in de plaats (Zomer &cetera, 14 augustus). Dat Schumann een drinkebroer was, staat buiten kijf en dat hij een delirium tremens heeft gehad, is niet onaannemelijk. Maar iemand werd niet twee jaar (tot zijn dood) in een psychiatrische inrichting opgenomen alleen wegens alcoholisme.

Toen hij de ijskoude Rijn ‘instapte’ was hij misschien dronken, maar waarschijnlijker is dat het een zelfmoordpoging betrof in een depressieve en/of psychotische toestand. Overigens waren bij hem in zijn studententijd al syfilisverschijnselen waargenomen die eerst weer kunnen verdwijnen, maar zich later als hersenziekte manifesteren. Mijns inziens blijft hersenbeschadiging door syfilis (dementie paralytica) toch de meest waarschijnlijke ziekteoorzaak.

A.P. de Visser, psychiater

Brieven van maximaal 200 woorden naar weekblad@nrc.nl

    • A.P. de Visser