Omlaag die pensioenen

In het hoofdredactioneel commentaar van 19 augustus staat dat de verlaging van bestaande pensioenuitkeringen een unfaire oplossing is. Zelf wil ik best argumenteren waarom dat wél rechtvaardig zou zijn. Ten eerste het voor de hand liggende argument dat we pijn moeten verdelen. Maar ook het feit dat de huidige pensioengerechtigden de hoogste pensioenen genieten die ooit in Nederland zijn ontvangen. Bovendien hebben zij veelal al geprofiteerd van regelingen om vervroegd uit te treden. In het verleden is bij een groot aantal pensioenregelingen ook de uitkering verhoogd vanwege goede beleggingsresultaten. Het lijkt onlogisch bij tegenvallende resultaten hier geen rekening mee te houden.

Dat hiernaast ook de pensioengerechtigde leeftijd omhoog kan en moet, ben ik met het commentaar eens. Maar hier mis ik toch een oplossing voor het feit dat nu al slechts een beperkt aantal Nederlanders tot hun 65ste in het arbeidsproces actief is. Waarom dit zo is gegroeid, is wel te begrijpen. Dat het zeer moeilijk zal zijn dit op de door de hoofdredactie gewenste zeer korte termijn te veranderen, lijkt me ook duidelijk. De uitdaging is stevig. Maar het hoofdartikel draagt te weinig bij aan de analyse en oplossing.

Bart Gleichman

Arnhem

    • Bart Gleichman