NSB-kranten mogen openbaar gemaakt

In het hoofdredactioneel commentaar van 16 augustus over de publicatie op internet van NSB-kranten wordt artikel 137 d Wetboek van Strafrecht aangehaald, maar ten onrechte niet artikel 137 e. Daarin wordt het openbaar maken van haatzaaiende uitlatingen strafbaar gesteld, tenzij dit geschiedt ten behoeve van „zakelijke berichtgeving”. Die uitzondering is in de wet opgenomen om, zoals de regering destijds toelichtte, „de vrijheid van voorlichting niet onnodig te beknotten”. Reproductie op internet van NSB-materiaal is dus geoorloofd, vooropgezet dat de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief, het NIOD en andere instellingen dit doen in de context van zakelijke berichtgeving en voorlichting.

Prof.dr. F.C.J. Ketelaar

Scheveningen

    • Prof.Dr. F.C.J. Ketelaar