NSB-kranten móéten openbaar gemaakt

Het historisch inzicht over de Tweede Wereldoorlog is door de Koude Oorlog en het al honderd jaar durende anti-communisme op een onaanvaardbaar dieptepunt terechtgekomen. Vele jongeren weten niet dat de fascisten continu dachten en schreven over de uitroeiing van „communisten, bolsjewieken en de Slavische volkeren”. Ze denken dat Hitler en de NSB er alleen maar op uit waren om 6 miljoen Joden, Anne Frank en homo’s te vergassen. Dat eendimensionale idee moet dringend worden bijgesteld. Dat Hitler, de NSB en de Hitlerbendes op de slachting van alle Oost-Europese volkeren, met name de Slavische, en de uitroeiing van de communisten uit waren, staat woordelijk in Mein Kampf en is ook aangekondigd in de NSB-kranten. Juist scholieren en jongvolwassenen horen die geschriften nu dan maar eens zelf woordelijk te lezen. Verbied die geschriften niet langer. Het laten bestaan van de scheefgroei in de perceptie van velen, is vele malen funester.

Rik Min

Enschede

    • Rik Min