Niet bepaald een elegante vondst van De Jager

De manier waarop minister van Financiën de Jager (CDA) de president van De Nederlandsche Bank Wellink heeft geloosd, verdient geen schoonheidsprijs. De meester belooft Jantje dat hij, als hij een heel mooi opstel schrijft, volgend jaar mee mag met het schoolreisje. Jantje doet zijn best en levert een fraai opstel in. Deze neemt het met dank in ontvangst en laat vervolgens weten dat er volgend jaar geen schoolreisjes zijn. Sommigen noemen dit een elegante vondst van de minister.

Rolf Schöndorff

Naarden

    • Rolf Schöndorff