Justitietopman wil Nationale Politie vormen

Voor de strijd tegen de georganiseerde misdaad is één Nationale Politie nodig. Nu moet de politie 80 procent van de bendes die zich bezighouden met drugs- en mensenhandel laten lopen wegens capaciteitsgebrek.

Dat stelt procureur-generaal Harm Brouwer vandaag in NRC Handelsblad. Volgens de baas van het Openbaar Ministerie is de huidige politie met 26 regiokorpsen te versnipperd voor effectieve bestrijding van zware en georganiseerde misdaad.

Het pleidooi van Brouwer komt op een pikant moment. In Den Haag circuleren plannen om de verantwoordelijkheid voor de politie weg te halen bij Binnenlandse Zaken en onder te brengen bij Justitie. Vorming van een ministerie van Veiligheid zou deel uitmaken van de formatieonderhandelingen tussen CDA, PVV en VVD.

Brouwer, die zich niet uitspreekt over een ministerie van Veiligheid, vindt dat justitie en politie beter op elkaar moeten worden afgestemd. Hij sluit zich aan bij het in de Tweede Kamer besproken voorstel om de organisaties van justitie en politie onder te brengen in tien arrondissementen. Nu is het Openbaar Ministerie opgedeeld in 19 arrondissementen en de politie in 26 korpsen.

Brouwer vindt dat de politiekorpsen moeten worden ondergebracht in ‘één ‘concern’. De bestuurlijke leiding heeft een hoofdcommissaris, die verantwoording aflegt aan een minister. De operationele leiding moet volgens Brouwer in in handen komen van de tien regiokorpsleiders. Dit sluit aan bij de huidige werkwijze, waarbij burgemeester, hoofdofficier van justitie en hoofdcommissaris samenwerken. Het gezag op het gebied van openbare orde en veiligheid berust bij de burgemeester. Wat opsporing van criminaliteit betreft ligt het gezag bij de hoofdofficier van justitie. Dat moet zo blijven, vindt Brouwer, maar dan met tien regio’s.

Misdaad: pagina 6