De knellende discretie van DNB

Negen pensioenfondsen hebben gemeld dat zij mogelijk moeten korten op hun uitkeringen. Maar dat is nog niet de hele lijst.

Er is brand-en ontploffingsgevaar in de stad, maar de brandweer mag niet zeggen waar. Of de huiseigenaar in kwestie dat zo snel mogelijk zelf aan zijn bewoners wil vertellen.

In een dergelijke hachelijke positie verkeert De Nederlandsche Bank als het gaat om de huidige problemen rond pensioenfondsen die structureel door hun dekkingsgraad zijn heen gezakt.

Via minister Donner van Sociale Zaken liet de financiële toezichthouder deze week weten dat veertien fondsen vanaf 1 januari mogelijk moeten korten op hun uitkeringen. Maar om welke pensioenfonds het precies ging – aanvankelijk was ook het aantal van veertien onvermeld – konden en móchten minister en verantwoordelijk DNB-directeur Joanne Kellerman dan weer niet zeggen. De wet staat niet toe dat de toezichthouder concrete mededelingen doet over individuele ‘onder toezicht staande instellingen’, zoals dat heet. Dat zou tot paniek en onrust kunnen leiden, en reputatieschade.

Maar paniek en onrust en woede braken natuurlijk wel uit. Bij deelnemers, bij gepensioneerden, bij vakbonden, bij bestuurders én Kamerleden. Media speculeerden breeduit over de identiteit van de verzwakte fondsen. Gisteren riepen DNB en collega-toezichthouder AFM de betrokken pensioenfondsen op om ‘begrijpelijk en tijdig [te] communiceren met alle betrokkenen’, ‘mede in het licht van de onrust’ die is ontstaan.

Negen pensioenfondsen hebben die openheid inmiddels geboden. Via persberichten, brieven aan hun deelnemers op hun websites en een enkel vraaggesprek.

De strekking van hun boodschap aan DNB: laten we eerst praten. Korten op de uitkeringen is misschien helemaal niet nodig.

Vervolg Pensioen: pagina 15

Vijf fondsen nog altijd niet bekend

De betrokken fondsen hebben nog lang niet definitief beslist over het ‘afstempelen’ van hun uitkeringen. Het is slechts één van de mogelijke opties om het eigen vermogen te verbeteren.

Zij hebben al eerder hele herstelplannen bij DNB ingediend, net als vele andere pensioenfondsen. Dat was nadat zij door de crisis hun beleggingsresultaten zagen inzakken en hun dekkingsgraad onderuit ging door de lage rente waarmee monetaire autoriteiten de economie proberen te stimuleren. Die plannen golden tot eind 2013. Donner en DNB willen daar niet op wachten, een aantal van de 14 pensioenfondsen vraagt om geduld en wil nader overleg.

Dat zal een gezellig gesprek worden. Verreweg het grootste van de negen nu bekende pensioenfondsen, het pensioenfonds voor metaal- en elektronicabedrijven PME, zei woensdag dat het op dit moment niet de noodzaak van verlaging van pensioenen ziet en alternatieven voor herstel mogelijk acht. Het wil de discussie aangaan over het gebruik van de dagrente om de dekkingsgraad te bepalen.

Voorzitter Harrie Penders van het Nutreco Pensioenfonds zei in een openbare brief aan zijn deelnemers verrast te zijn en noemde berichtgeving waarin zijn fonds werd genoemd „voorbarig”. Later gaf hij toe dat ook hij daarna was gebeld door DNB. Het illustreert de chaotische situatie die Donner deze week creëerde.

De zoektocht naar vijf pensioenfondsen die nog niet aan de oproep van DNB en AFM hebben voldaan, zal doorgaan. De druk tot openheid zal groter worden, want ook koepelorganisatie de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen riep gisteren de leden die onder druk staan hun schroom te overwinnen en zich bekend te maken. Ook als ze korten denken te kunnen voorkomen door andere maatregelen. Dan kunnen de pensioengerechtigden van andere fondsen weer even opgelucht ademhalen.

    • Daan van Lent
    • Philip de Witt Wijnen