Waarom komen er zo veel next questions uit Utrecht?

Simon de Jong uit Utrecht vraagt zich af waarom er zo veel vragen in deze rubriek uit Utrecht komen. „Voor mijn gevoel zijn het er vier van de vijf. Waarom zijn mensen in Utrecht zo nieuwsgierig?”

Bij nazoeken in de nrc.next-archieven blijken er inderdaad veel next questions uit Utrecht te komen. Al zijn het er overigens niet vier op de vijf. Van de ongeveer achthonderd vragen die in deze rubriek sinds juni 2007 zijn beantwoord, komen er (deze vraag meegeteld) 99 uit Utrecht. Eén op de acht dus. Ter vergelijking: het aantal uit Rotterdam is iets meer dan de helft hiervan.

Een deel van de verklaring: relatief veel abonnees van nrc.next komen uit Utrecht, ongeveer 15 procent, zo zegt de afdeling marketing. Het abonneebestand is niet per stad uitgesplitst, maar het lijkt aannemelijk te stellen dat een groot deel van de Utrechtse abonnees ook uit de stad Utrecht komt.

Ook spelen psychologische effecten een rol. Volgens directeur Peter Hagoort van het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek in Nijmegen zijn mensen extra gespitst op woorden die bij hen passen.

Als een inwoner van Utrecht het woord Utrecht leest, valt hem dat meteen op. Dat gaat onbewust, binnen de psycholinguïstiek het cocktailpartyeffect genoemd. „Op een druk feestje hoor je vooral geroezemoes, maar als iemand je naam noemt vang je dit direct op”, zegt Hagoort. „Hetzelfde effect zie je bij het lezen van teksten.”

Bovendien onthoud je woorden beter die je vaker hebt gehoord, legt Hagoort uit. „De lezer hoort het woord Utrecht ongetwijfeld vaker dan Groningen, Hamburg of Amsterdam. En onthoudt Utrecht dus beter.”

Dit effect is bedrieglijk, blijkt als we het nrc.next-archief er weer op naslaan. De meeste next questions komen namelijk niet uit Utrecht, maar uit Amsterdam: 133 keer.

Stijn Bronzwaer

    • Stijn Bronzwaer