Strengere controle alcohol bij Poolse chauffeur

Poolse chauffeurs zullen strenger worden gecontroleerd op alcohol. Dat maakte het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) gisteren bekend. Aanleiding daarvoor zijn cijfers van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Van de 218 ongelukken in 2009 waarbij Polen waren betrokken, was in 35 gevallen alcohol in het spel. Dit is 16 procent. Voor alle chauffeurs was in 2,4 procent van de ongelukken met gewonden alcohol in het spel.

Het KLPD voert jaarlijks meer dan 100.000 alcoholcontroles uit. „De komende tijd zullen we Poolse chauffeurs er meer tussen uit gaan pikken, omdat de cijfers over deze groep ons zorgen baren.” Justitie en politie vinden de maatregel niet in strijd met de gelijke behandeling. „Rijden onder invloed is een misdrijf en we hebben vanuit de statistiek een vermoeden waar dat veel voorkomt.”

Ashley Terlouw, hoogleraar rechtssociologie aan de Radboud Universiteit en tot 2008 lid van de commissie Gelijke Behandeling, benadrukt dat in zijn algemeenheid geen onderscheid gemaakt mag worden op basis van nationaliteit. „In dit geval is er op zijn minst spanning met de wet gelijke behandeling. Het is de vraag of deze maatregel proportioneel is en of deze maatregel en andere manieren om alcoholgebruik door Poolse chauffeurs terug te dringen voldoende zijn uitgeprobeerd.”

Volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) is een paar jaar geleden in Zuid-Holland, waar veel Polen in de bollenstreek werken, reeds een op Polen gerichte voorlichtingscampagne opgestart over alcohol in het verkeer. „Dat is later ook overgenomen door de provincies Noord-Brabant en Limburg.” Of de maatregel proportioneel is betwijfelt de verkeersveiligheidsorganisatie. „Een stijging van 94 procent is zorgwekkend, maar in absolute zin blijft het aantal van 35 ongelukken natuurlijk klein.” VVN is niet voor en niet tegen de actie, aldus de woordvoerder.

Het stijgende drankgebruik van Poolse bestuurders gaat in tegen de nationale trend. Vorig jaar waren in Nederland 772 bestuurders met drank op betrokken bij een ongeval waarbij gewonden vielen. In 2007 en 2008 waren dat er nog ruim 1.100. VVN noemt de Bob-campagne dan ook „erg succesvol onder Nederlanders”. Twee weken geleden opperde Pool Filip Cwiklinski, van chauffeursbedrijf Rent a Bob, in deze krant om de Bob-campagne ook in het Pools op de matrixborden te zetten.