Pornografie

De ‘polanovelle’ Brigitte heeft mij verbijsterd en geërgerd, in het bijzonder de vierde episode (CS 13/8). Ik kan nauwelijks geloven dat uw krant zich veroorlooft onverbloemde pornografie te publiceren. Zodoende verlaagt U de NRC en Uzelf, en beledigt U een groot aantal lezers. Ik verzoek U deze smakeloze en onbetamelijke publicatie stop te zetten.

J. van E. Tengbergen

Den Haag

    • J. van E. Tengbergen