Obama uit gratie in M.-Oosten

De Amerikaanse president Obama is onder Arabieren bijna even impopulair als voormalig president Bush. Dat is opmerkelijk, want de Arabische publieke opinie was vorig jaar nog zeer positief over Obama. Tegelijkertijd groeit de sympathie voor Iran en haar nucleaire programma.

pagina 7