nrc.nl/opinieblog Dappere CDA'er?

De CDA-fractie in de Tweede Kamer bevat een dissident die „om principiële redenen een voorbehoud” heeft gemaakt tegen een coalitie met gedoogsteun van de PVV. De steun van de voltallige CDA-fractie is cruciaal voor het nieuw te vormen kabinet. Dapper Kamerlid? Of een verrader?