Montaigne

Montaigne

Roelof van Gelders bespreking van de boeken omtrent Montaigne (Boeken, 13-08-10) is lezenswaardig, maar wordt ontsierd door een onnauwkeurigheid, waar gesproken wordt over ‘het laatste oliesel’. Het ‘laatste oliesel’ bestaat niet, wel de laatste sacramenten. Deze bestaan uit de biecht, met als het even kan de absolutie, samen één sacrament waarin men, via de priester, Gods vergeving van zonden kan krijgen, en uit het laatste oliesel, waarmee men lichaam en zintuigen aan God toewijdt. Aldus hoopt men de eeuwigheid met een rein geweten en een gerust hart tegemoet te treden. Over eventuele werkzaamheid en resultaten is niets bekend.

O.L.E. Jongmans, Wateringen

    • O.L.E. Jongmans