Arts niet berispt na weigeren hulp

De internist die op trektocht in Nepal weigerde een gebroken pols van een andere Nederlandse toerist te bekijken, wordt niet berispt. Het Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg vernietigde gisteren een eerdere officiële waarschuwing van een regionaal tuchtcollege. Dit lagere college vond dat de arts in Nepal zich aan alle Nederlandse regels voor medische beroepsbeoefenaren had te houden. In Nepal zou hij tekort zijn geschoten in zijn zorgplicht.

Ook vond het lagere tuchtcollege dat het bevoegd was om de klacht te beoordelen. Die uitspraak wekte verbazing onder gezondheidsjuristen omdat dan Nederlandse artsen die permanent in het buitenland werken ook onder toezicht van de Nederlandse wet zouden komen. Ook zouden artsen op vakantie in het buitenland mogelijk, uit vrees voor klachten, niet meer hun beroep aan reisgenoten uit eigen land onthullen.

Die vrees blijkt ook na de uitspraak in hoger beroep niet ongegrond. Het Centrale tuchtcollege zegt dat voor een Nederlandse arts met een Nederlandse registratie inderdaad ook op vakantie de wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) geldt. Ook vindt het tuchtcollege dat het klachten over incidenten met Nederlandse artsen in het buitenland mag beoordelen.

Of werkelijk alle verplichtingen „zonder meer en onverkort” meereizen hangt wel af van de regels die plaatselijk gelden. Daaraan is de arts „allereerst” gebonden. Maar een Nederlandse arts moet zich altijd houden aan de plicht om „in noodsituaties of bij calamiteiten in ieder geval en voor zover mogelijk eerste hulp” te verlenen. Ook geldt dat artsen een „algemene verantwoordelijkheid” hebben, ook buiten werk of diensttijd.

Volgens het Centraal Tuchtcollege heeft de internist deze maatstaven niet overschreden. Zo was er in dit geval geen sprake van een noodsituatie. De vrouw die de arts had aangeklaagd had na de blessure nog een uur verder gelopen met de arm in een mitella. De internist mocht bij zijn beslissing om niet te gaan kijken laten meewegen dat hij niet gespecialiseerd was. Ook mocht hij de hulp overlaten aan een later geraadpleegde Franse arts.

Uitspraak te lezen via nrc.nl/binnenland

    • Folkert Jensma